Få tilskud til digitalisering

FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

Få tilskud til jeres digitaliseringsprojekt

200 virksomheder kan få
tilskud på 250.000 til
digital transformation

Download vores White Paper der beskriver hvordan du kan søge tilskud
Vi arbejder som uvildig rådgiver indenfor digitalisering og hjælper virksomheder med deres digitaliseringsprojekter

Projektmodel

Vi arbejder med en projektmodel med fire faser – som på hver sin måde er en vigtig del af et samlet projekt.

Udfra devisen “Jo bedre forberedelse, jo bedre resultat” er vi imidlertid klart af den opfattelse at første fase er lidt vigtigere end de andre – for hvis ikke fundamentet omkring projektet er på plads, så bliver muligheden for succes ikke helt den samme. 

 
Fase-1: Forberedelse & Afklaring

I denne fase defineres også de overordnet rammer omkring den digitale strategi og virksomhedens digitale transformation og hvilke(t) område(r) der skal fokuseres på i første del af projektet.

Ovenstående model er blot et eksempel på nogle af de systemer der tages en dialog omkring i denne afklaringsfase.

De fleste virksomheder har allerede en række af ovenstående systemer – men oftest er de ikke integreret eller kun meget begrænset integreret, hvilket oftest medfører mange manuelle processer og arbejdsgange.

Den første fase har derfor fokus på at få diskuteret og afklaret hver af disse system områder og derved få en lang større bevidsthed om, indenfor hvilken eller hvilke systemområder der skal fokuseres.

I denne fase skal ønsker og behov også gøres langt mere konkret ved at udarbejde en kravspecifikation som indenfor udvalgte kritiske områder beskriver mere detaljeret virksomhedens behov til de(t) nye system(er)

De tre efterfølgende faser i projektet har en mere eksekverende karakter hvor både de rigtige systemer og samarbejdspartner skal findes , systemet skal implementeres med afsluttende Go-Live og konsolidering. Alle faser er vigtige – men tesen om at “Jo bedre forberedelse, jo bedre resultat” er i den grad relevant indenfor digital transformation.

Læs nedenfor hvad hver enkelt fase indeholder.

Forberedelse & Afklaring

I første del af denne fase afklares virksomhedens nuværende situation og hvordan systemer og processer fungerer sammen.
På baggrund af den nuværende situation udarbejdes et oplæg på den nye digital strategi og der udvælges hvilk(e) område(r) der skal fokuseres på i første del af digitaliserings projektet.
Herefter udarbejdes process diagrammer og kravspecifikation for de kritiske processer som klart beskriver hvorledes virksomheden ønsker at arbejde i fremtiden.

Valg af system & leverandør

Med udgangspunkt i det materiale der er udarbejdet i første fase tages kontakt til udvalgte relevante leverandører indenfor det system områder man ønsker at implementerer.
Man vil typisk allerede have en idé om hvilke relevante leverandører der findes og i første fase har man typisk også haft en kort initiel dialog med nogle leverandører for at have listen klar når denne fase påbegynder.
Om det virksomheden der har udviklet systemet også er dem der implementerer systemet afhænger meget af hvilke system det er - men der kan være en fordel ved at vælge en løsning hvor der findes forskellige partnere der kan implementerer det.

Implementering

Selve implementering af det nye system er naturligvis den mest vigtige del af projektet og samtidig også den del der stiller størst krav til alle personer som er involveret i projektet.
Det er vigtigt at have defineret en klar projekt struktur hvor roller og ansvar er defineret og hvor der i en fastlagt frekvens både afholdes styregruppe- og projektmøder.
En af de største årsager til, at et IT-projekt ikke bliver en succes er at virksomheden ikke prioriterer projektet højt nok og ikke får allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet. Kan man ikke allokere nok ressourcer interne, kan man med fordel få hjælp fra eksterne ressourcer til dele af projektet - men virksomheden SKAL også allokere tilstrækkelige ressourcer.

Go-Live & konsolidering

Mange har den opfattelse, at når et nyt system er sat i drift - så fungerer alt bare fra første dag uden problemer.
Men, erfaringer viser - desværre, at der efter Go-Live, vil opstå situationer som man ikke i forbindelse med implementering af system fik taget højde for - eller ikke haft får uddannet brugerne nok i. Det kan også være at nye krav fra kunderne eller markedet er opstået efter at kravspecifikation og processer blev fastlagt.
Måden at undgå at (for) mange af disse situationer opstår er at man under implementeringen har haft stor fokus på både test af system , uddannelse af brugere, opdatering af proces beskrivelser osv.
På denne måde kan udfordringerne ifbm. Go-Live minimeres så fordelene ved det/de nye systemer kan høstes så hurtigt som muligt.

Skal du igang med et digitaliseringsprojekt

Brug os dér hvor vi kan give nytte

Vi arbejder ikke kun strategisk med strategier og planer – vi deltager også meget gerne i selve implementering af systemet.

Vi har mange års erfaring med digitalisering og implementering af nye IT-systemer og specielt haft fokus på at fundamentet omkring projektet er på plads.

Vi vil være jeres ressource i projektet og være med til at sikre at digitaliseringsprojektet bliver en succes og  implementeres på den mest optimale måde for  Jeres virksomhed.

25
Års
Erfaring

Hvorfor bruge en ekstern konsulent

Vi har fokus på din forretning - dine ønsker og krav

Et samarbejde med os betyder, at I vil have adgang til en ressource til Jeres projekt som I kan bruge som sparringspartner, rådgiver, projektleder mv. og som vil have fokus på at løsningen implementeres på den mest optimale måde så den skaber størst mulig værdi for Jer.

1 :
Vi har strategisk erfaring

Vi har været involveret i en lang række projekter der også har omfattet en strategisk vurdering omkring f.eks. den fremtidige IT-strategi. 
VI har deltaget i at udarbejde nye strategier og også deltaget i at eksekvere dem. 

2 :
Vi har operationel erfaring

Vi har indgående operationel og hand-on erfaring med et stort antal IT-systemer og kan derfor deltage i projektet som ekstra intern ressource til at støtte og hjælpe Jeres egne personer i projektet.

Vi er Jeres forlængede arm
i jeres digitaliseringsprojekt -
til en meget attraktiv timepris.