FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

Sådan arbejder vi

Vi dækker de områder i projektet
hvor I ikke selv har
kompetencer og erfaring -
så jeres projekt bliver en succes.

Gennemførsel af et digitaliseringsprojekt er en krævende opgave for mange virksomheder – der er behov for specielle kompetencer til f.eks.:  udarbejdelse af kravspecifikation, finde det rette system og leverandør, projektledelse mv. og derfor typisk en opgave, hvor virksomheden ikke altid har alle de nødvendige  kompetencer for at gennemføre projektet.

Det kan derfor være en fordel, at tilknytte en ekstern konsulent som efter behov kan bruges i projektet – enten som sparringspartner, rådgiver, projektleder e.l. så man derved har en erfaren konsulent man kan støtte sig til i projektet.
Vi sidder på samme side af bordet som Jer –
og det giver tryghed i projektteamet at der er en erfaren konsulent  med.

Projektfaser

Et digitaliseringsprojekt er som at bygge et hus –
der skal være et stærkt fundamentet så huset kan stå i mange år og alle materialer som huset er bygget af, skal passe godt sammen – 
det samme gælder et digitaliseringsprojekt!!

Efter vores mening er der fire overordnet faser i et digitaliseringsprojekt: 

Forberedelse & afklaring
Valg af system & leverandør
Implementering
Go-Live & konsolidering

 

Alle faser er lige vigtige – men når man bygger et hus, bruges der rigtig lang tid på forberedelserne og til fundamentet –
det samme gælder et digitaliseringsprojek!!

Forberedelse & Afklaring

Erfaringen viser, at "jo bedre forberedelse - jo bedre resultat", så det er en god investering at bruge noget tid på at få fundamentet omkring digitaliseringsprojektet på plads.
En del af fundamentet er, at blive afklaret omkring de krav og ønsker som I har til det nye system – f.eks. ved at udarbejde en kravspecifikation som rimelig detaljeret beskriver de forventninger I har til det nye system. På denne måde bliver det også en meget mere konkret dialog I efterfølgende vil have med leverandørerne - og det bliver samtidig nemmere at udvælge den leverandør I skal gennemføre digitaliseringsprojektet med.
En anden vigtig afklaring er, det projektteam som skal gennemføre projektet - har I ressourcerne i virksomheden med de rette kompetencer eller vil give værdi at få tilknyttet en ekstern konsulent på nogle enkelte områder. Det vil naturligvis tage noget tid, at få fundamentet på plads - og det kan betyde, at I kommer lidt senere igang med projektet - men det bliver oftest indhentet i løbet af projektet da det bliver langt mere effektivt.

Valg af system & leverandør

Når fundamentet er på plads, er næste opgave at finde det system der matcher Jeres krav bedst og en leverandør der kan implementere systemet. Disse to områder er oftest tæt knyttet til hinanden, men der er ikke nogen bestemt måde disse valg skal gøres på. I nogle situationer giver det mening at vælge system før leverandør - i andre tilfælde er det omvendt.
Men, det er netop i denne del af projektet at den gode forberedelse og afklaringer også er nyttig, da I overfor de forskellige leverandører har mulighed for at være meget mere konkrete ift. de krav og ønsker I har til en ny løsning.
Det er altid en god ide at udvælge 3-5 forskellige leverandører til denne proces – både for at have et sammenligningsgrundlag men også fordi leverandørerne kommer med inspiration omkring hvad de har leveret tidligere – som kan give Jer nye ideer. For at kunne evaluere de enkelte leverandører er det en god ide at have udarbejdet "scoring card" med en række forskellige kriterier som I så vurdere hver leverandør udfra.
Når leverandøren er fundet, skal kontrakten på plads - og denne del kan også være tidskrævende så sørg for at der er afsat tid til denne proces. Det kan godt tage 1-2 måneder at få kontrakten helt på plads.

Implementering

Selve implementering af det nye system er naturligvis den mest vigtige del af projektet og samtidig også den del der stiller størst krav til alle personer som er involveret i projektet.
Konsulenterne der kommer fra leverandøren kender ikke umiddelbart Jeres virksomhed så derfor er det en rigtig god ide – for at sikre succes med projektet, at de personer hos Jer som deltager i projektet også kender til de processer og arbejdsopgaver som det nye system skal optimere. Samtidig er det også vigtigt at de personer der deltager i projektet også får allokeret tid til at deltage i projektet. Det kan betyde at nogle af deres eksisterende dagligdags opgaver måske midlertidigt skal rykkes over til andre medarbejdere i virksomheden.
Sidst – og måske mest vigtigt, er det vigtigt at virksomheden udnævner én person til at være projektleder for projektet og som derved får det overordnet ansvar for hele projektet.

Go-Live & konsolidering

Inden det nye system sættes i drift, er det ekstremt vigtigt at løsningen er testet ordentligt igennem og at alle relevante personer og afdelinger også har deltaget i at teste systemet. Omfanget af testen der skal udføres, afhænger naturligvis af hvor kritisk systemet er for virksomheden. Er det en ny "Hjemmeside" uden integration til andre systemer, behøver testen ikke nødvendigvis at være så gennemgribende. Uanset hvor kritisk systemet er, kan det være en god ide at udarbejde en række forskellige Test-cases med beskrivelse af forskellige situationer som skal testes. Ved at udarbejde disse test-cases sikre man, at specielt kritiske funktioner testes og at de samme tests gennemføres flere gange hvis der er fundet fejl. Den endelige Go-Live af den nye løsning bør først gennemføres når Test-cases er godkendt og alle involverede afdelinger og personer har accepteret at løsningen er klar til Go-Live.
Men, uanset hvor godt et system er testet vil der altid ifbm. Go-Live at et nyt system opstå uforudsete situationer og fejl som man ikke havde taget højde for. Det er derfor vigtigt at planlægge en Go-Live ordentligt og også sikre at ressourcer er tilgængelig til at rette de fejl mv. som måtte opstå.

Skal du igang med et digitaliseringsprojekt

Brug os dér hvor vi kan give nytte

Vi arbejder ikke kun strategisk og udarbejder strategiske oplæg – vi deltager også meget gerne i selve eksekveringen af projektet.

Vi har mange års erfaring med digitalisering og implementering af nye IT-systemer og specielt haft fokus på at fundamentet omkring projektet er på plads.

Vores fokus er, at være Jeres ressource i projektet og være med til at sikre at digitaliseringsprojektet bliver en succes og  implementeres på den mest optimale måde for  Jeres virksomhed.

25
Års
Erfaring

Hvorfor bruge en ekstern konsulent

Vi har fokus på din forretning - dine ønsker og krav

Et samarbejde med os betyder, at I vil have adgang til en ressource til Jeres projekt som I kan bruge som sparringspartner, rådgiver, projektleder mv. og som vil have fokus på at løsningen implementeres på den mest optimale måde så den skaber størst mulig værdi for Jer.

1 :
Vi har strategisk erfaring

Vi har været involveret i en lang række projekter der også har omfattet en strategisk vurdering omkring f.eks. den fremtidige IT-strategi. 
VI har deltaget i at udarbejde nye strategier og også deltaget i at eksekvere dem. 

2 :
Vi har operationel erfaring

Vi har indgående operationel og hand-on erfaring med et stort antal IT-systemer og kan derfor deltage i projektet som ekstra intern ressource til at støtte og hjælpe Jeres egne personer i projektet.

Vi er Jeres forlængede arm
i jeres digitaliseringsprojekt -
til en meget attraktiv timepris.