FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

FINANCIAL & MANAGEMENT CONSULTING

Excellent

IT Services for Your Success

Jeg arbejder som uvildig rådgiver indenfor Digital Transformation og hjælper virksomheder med deres digitaliseringsprojekter

Projektmodel

Jeg arbejder med en projektmodel med fire faser – som på hver sin måde er en vigtig del af et samlet projekt.

Min holdning til virksomheder er at: “Jo bedre forberedelse, jo bedre resultat” dvs. det er vigtigt at man som virksomhed har gjort sig overvejelser omkring strategien omkring den nye løsning, fået en enighed i virksomheden omkring, hvad den nye løsning skal indeholde og samtidig få etableret et stærkt projektfundament. 

Indenfor SMV:Digital findes der mulighed for at søge om tilskud til jeres projekt og få tilknyttet en ekstern rådgiver. Download vores White Paper og læs mere om mulighederne.

Skal du igang med et digitaliseringsprojekt

Få en ekstern sparringspartner

Jeg arbejder både med strategier og udarbejdelse af ny strategisk plan omkring jeres digitalisering og jeg deltager jeg også meget gerne i eksekvering af implementeringsprojektet. 

Jeg har mange års erfaring med digitalisering og implementering af nye IT-systemer og har deltaget i en lang række projekter inden for implementering & opgradering af
ERP/WMS/E-commerce & PIM systemer. 

Jeg vil være jeres ressource i projektet og være med til at sikre at digitaliseringsprojektet bliver en succes og implementeres på den mest optimale måde for Jeres virksomhed.

25
Års
Erfaring

Hvorfor bruge en ekstern konsulent

Jeg har fokus på din forretning - dine ønsker og krav

Et samarbejde med os betyder, at I vil have adgang til en ressource til Jeres projekt som I kan bruge som sparringspartner, rådgiver, projektleder mv. og som vil have fokus på at løsningen implementeres på den mest optimale måde så den skaber størst mulig værdi for Jer.

1 :
Jeg har strategisk erfaring

Jeg har været involveret i en lang række projekter der også har omfattet en strategisk vurdering omkring f.eks. den fremtidige IT-strategi. 
Jeg har deltaget i at udarbejde nye strategier og også deltaget aktivt som konsulent i selve implementeringsprojektet.

2 :
Jeg har operationel erfaring

Vi har indgående operationel og hand-on erfaring med et stort antal IT-systemer og kan derfor deltage i projektet som ekstra intern ressource til at støtte og hjælpe Jeres egne personer i projektet.

Forberedelse - Analyse & Kravspecifikation

Der findes to forskellige tilgange til denne fase.
1: Hvis virksomheden skal have nyt IT-system pga. forældelse eller teknologisk udfordring vil fokus primært være at få udarbejdet en kravspecifikation der beskriver de krav og ønsker virksomheden har til det nye system.
2: Hvis processer og/eller systemer ikke fungerer optimalt gennemføres først en analyse af virksomhedens nuværende situation og på baggrund af det vurderes hvilke tiltag der efterfølgende skal igangsættes.
Hvis de systemer virksomheden har er forholds nye, kan fokus være at få processer og medarbejdere til at arbejde på samme måde - men er systemerne af ældre dato kan en udskiftning også være nødvendig, Det er en beslutning der tages i fællesskab.

Valg af system & leverandør

Uanset hvilket nye IT-system en virksomhed skal implementerer er vores grundholdning at virksomheden selv skal udarbejde en kravspecifikation der beskriver hvilke krav og ønsker man har til det nye system.
Denne kravspecifikation anvendes som grundlag for den dialog man tager med udvalgte leverandører omkring det nye system.
Leverandørernes opgave er derefter at komme med deres oplæg på hvorledes og hvilket system de mener passer bedst til virksomheden. Typisk gøres dette ved at leverandøren præsenterer løsningen for virksomheden, kommer med deres kommentarer til kravspecifikationen og udarbejder et konkret tilbud.
På baggrund af de præsentationer virksomheden har fået fra de forskellige leverandører, udvælges 1-2 til en mere detaljeret workshop, hvor evt. uklarheder kan blive diskuteret og besluttet.
Herefter vælges den endelige leverandør.

Implementering

Selve implementering af det nye system er naturligvis den mest vigtige del af projektet og samtidig også den del der stiller størst krav til alle personer som er involveret i projektet.
Det er vigtigt at have defineret en klar projekt struktur hvor roller og ansvar er defineret og hvor der i en fastlagt frekvens både afholdes styregruppe- og projektmøder.
En af de største årsager til, at et IT-projekt ikke bliver en succes er at virksomheden ikke prioriterer projektet højt nok og ikke får allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet. Kan man ikke allokere nok ressourcer interne, kan man med fordel få hjælp fra eksterne ressourcer til dele af projektet - men virksomheden SKAL også allokere tilstrækkelige ressourcer.

Go-Live & konsolidering

Mange har den opfattelse, at når et nyt system er sat i drift - så fungerer alt bare fra første dag uden problemer.
Men, erfaringer viser - desværre, at der efter Go-Live, vil opstå situationer som man ikke i forbindelse med implementering af system fik taget højde for - eller ikke haft får uddannet brugerne nok i. Det kan også være at nye krav fra kunderne eller markedet er opstået efter at kravspecifikation og processer blev fastlagt.
Måden at undgå at (for) mange af disse situationer opstår er at man under implementeringen har haft stor fokus på både test af system , uddannelse af brugere, opdatering af proces beskrivelser osv.
På denne måde kan udfordringerne ifbm. Go-Live minimeres så fordelene ved det/de nye systemer kan høstes så hurtigt som muligt.